Blog

Covid19: Dataviz 03-2020

Dashboard Covid-19

Tijdens het schrijven van dit bericht zit Nederland met het handen in het haar. Het Corona virus steekt de kop op en zorgt voor angst in binnen- en buitenland. Via het dashboard Covid-19 kan je inzicht krijgen in de ontwikkeling van de uitbraak en dit vergelijken met andere landen. Ondertussen is de piek qua besmettingen afgenomen. Er mag zelfs weer gereisd worden met het openbaar vervoer, vergeet je mondkapje niet te bestellen.

Ondertussen is ook extra inzicht in de sterftecijfers via een visualisatie over het aantal overledenen per week. Bekijk hier de analyse.


Doel Dashboard

Het dashboard moet helpen het aantal besmettingen in Europa in kaart te brengen. Daarbij zit de meerwaarde in het vergelijken van een specifiek land met andere landen of te wel het vergelijken met een benchmark. Al met al moet het dashboard zowel benaderbaar zijn per laptop als telefoon. Ook moet de data snel en eenvoudig up to date zijn.

Stappenplan

Tijdens de ontwikkeling van het dashboard zijn de volgende stappen doorlopen: het verzamelen van data, modelleren van de data, design, data analyse en ten slotte de ontwikkeling van het dashboard.

De data is afkomstig via: data.europa.eu. Het gaat hierbij om open data, dat wil zeggen dat de data openbaar is en door iedereen gebruikt kan worden. De data wordt dagelijks vernieuwd en wordt via Tableau Prep gemodelleerd tot een bruikbaar en opgeschoond data bestand.

Benchmarks

In de analyse fase is er onder andere gekeken naar de benchmark. Het doel van een benchmark is ervoor zorgen dat je een geselecteerd land eenvoudig kan vergelijken met andere landen. Hierbij is het van belang dat de landen met elkaar vergelijkbaar zijn, daarom is er gekeken welke landen qua populatie en bevolkingsdichtheid met elkaar overeenkomen. Per geselecteerd land zijn standaard twee variabelen benchmarks zichtbaar. Daarnaast is er voor gekozen om standaard twee landen zichtbaar te maken als benchmark, dat zijn China en Italië.

Het is mogelijk om de landen te vergelijken met twee verschillende variabelen: het absoluut aantal meldingen en het cumulatief aantal meldingen ten opzichte van de populatie. De populatie is tijdens de modelleer fase samengevoegd met overige data. Hierbij is gebruik gemaakt van de data van: worldpopulationreview.com.

Uitdagingen Tableau

Gedurende de uitvoering van dit project heb ik een aantal speciale toepassingen binnen Tableau toegepast. Het gaat hierbij om: Dynamic parameters met dashboard actions, Layout voor laptop en telefoon, variabele measure (running_sum of sum) en variabel format van de y-as.

Het dashboard ziet er als volgt uit op telefoon.

Dashboard Covid-19 Corona Tableau Data Visualisatie Analyse

Een gedachte over “Covid19: Dataviz 03-2020

Reacties zijn gesloten.