Blog

Random data

Random data

Voor het visualiseren van data heb je data nodig. In sommige gevallen moet je zelf data creëren. Hierbij is het vaak wenselijk om met random data te werken. Echter vaak wil je ook dat hier een vorm van logica in is opgenomen. Dit kan je toepassen door wiskundige formules te combineren met een random functie. In deze blog doorlopen we een aantal stappen voor het creëren van willekeurige data met behulp van wiskundige formules. Daarna is de data bruikbaar voor het creëren van grafieken, dashboards of infographics.

Wiskundige Datavisualisatie

We gaan een datavisualisatie maken die een seizoenstrend en een stijgende lijn weergeeft. Daarbij kan je denken aan een goniometrische functie, zoals de sinus, cosinus of tangens.

Formules Excel

Binnen Excel kan je makkelijk data creëren met behulp van formules, daarom gaan we de data modelleren met behulp van Excel. Hierbij gaan we gebruik maken van verschillende formules, zoals aselect, sin, radialen en wortel.

Om de juiste data te creëren in Excel passen we de volgende formules toe:

  • Telwaarde
  • Goniometrische functie
  • Random afwijking
  • Wortel functie
  • Samenvoeging van bovenstaande formules

We starten met de tel variabele. Dit is een reeks van optellende getallen, zoals 1, 2, 3, .., etc.

Vervolgens gaan we verder met de goniometrische functie. Hiervoor gebruiken we de sinus functie in Excel, zie onderstaande afbeelding.

Na de goniometrische functie gaan we verder met de random afwijking. Hiervoor passen we de de volgende formule in Excel toe:

Random data aselect aselecttussen

Daarna voegen we de wortelfunctie toe. De wortelfunctie zorgt voor de licht stijgende lijn in de trend en ziet er als volgt uit:

Random data formule wortel wiskunde

Ten slotte voegen we alle formules samen tot een waarde en voegen hier een constante in toe. De formule ziet er als volgt uit:

Random data samenvoeging

Vervolgens kopieer je de formules naar de onderliggende rijen. Het resultaat is dan een grote data tabel.

Random Data aselect willekeurig

Datavisualisatie Tableau

We maken de datavisualisatie met behulp van Tableau. Doorloop daarbij de volgende stappen:

  • Datasource: Selecteer het Excel Bestand ‘Random Data’
  • Create new worksheet
  • Sleep de velden ‘Tel variabele’ en ‘Samenvoeging’ naar columns en rows
  • Voeg samenvoeging toe als size mark

Je kan zelf extra formules toevoegen in het databestand. Zorg er dan voor dat er een extra kolom wordt opgenomen die aangeeft om welke formule het gaat. Het resultaat ziet er dan als volgt uit:

Random Data Tableau datavisualisatie

Door het aanpassen van de opmaak kan je de visualisatie mooier maken. Het volgende blog zal gaan over 10 tips voor design & opmaak in Tableau. Het eindresultaat ziet er als volgt uit:

Datavisualisatie kunst Tableau Wiskunde sinus goniometrie

Via dit blog heb je geleerd hoe je random data kan creëren en visualiseren met Tableau. Wil je meer leren op gebied van datavisualisatie & Tableau, kijk dan eens naar een van onze trainingen.